First slide image

I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere og jobansøgninger. Vi har klargjort 3 workflows med tilhørende lister, der kan benyttes til formålet.

Den enkle løsning

Den enkle løsning til håndtering af samtykke fra medarbejdere, består af to workflows:

  • det ene anvendes til udsendelse af email og SMS til medarbejdere om stillingtagen til samtykke.
  • det andet benyttes af medarbejderen selv og gør det muligt for dem at administrere egne samtykkeerklæringerne.

På sin personside har medarbejderen overblik på sine samtykker og kan via én og samme handlingsknap give og evt. trække samtykke det tilbage. Når medarbejderen ændrer sit samtykke, sendes en email til en valgt email-adresse.

Pakken leveres med en liste i hovedmenuen, der viser status på samtykke.

Metoden, der benyttes her kræver at personen samtidig er bruger på systemet for at kunne få adgang til egne data og kører handlinger. Derfor kan den ikke bruges til at indhente samtykker fra f.eks.

Den lidt mere omfattende løsning - med digital signatur

Nogle vil måske foretrække at få et samtykke bekræftet med digital signatur. Det er også samtidig metoden der skal anvendes, hvis der skal indhentes samtykke fra jobansøgere eller andre personer, der ikke har en brugeradgang til INNOMATE HR.

F.eks. ved samtykke fra en jobansøger til at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Handlingen kan startes for én eller flere personer samtidig og

  • sender email og SMS til personen med anmodning om og begrundelse for samtykke,
  • danner et dokument, der sendes til digital signering ved hjælp af NemID og
  • sender en email til personen fra vores serviceleverandør Visma Addo med link til dokument og digital signering.
  • Når dokumentet er signeret, bliver det automatisk gemt i personens filarkiv og der sendes email herom til den person, der har startet handlingen.

Pakken leveres med en liste i hoved eller detailmenu, der viser status på samtykke.

Denne løsning understøtte ikke til bagekald af samtykke. Derfor bør det af den indledende email og samtykkedokumentet fremgå, hvorledes samtykket kan tilbagekaldes (f.eks. med en email).

Økonomi

Til implementering af hver af de to standardløsninger, forventer vi at skulle bruge 3-5 timer, inklusive tilpasninger og klargøring samt instruktion af systemansvarlig. Yderligere bistand med særlige tilpasninger, faktureres efter tidsforbrug.

Endvidere er der udgifter forbundet brug af de eksterne services: SMS og digital signering.


Bestilling

Udfyld formularen og klik send. Af sikkerhedsmæssige årsager, vil vi - Inden vi kan gå i gang med opgaven - anmode om en bekræftelse af bestillingen.

Captcha kode

2018 Innomate